תיאוריה שלי על איך שהמוח עובד, מנבאה שהמוח עושה כ 50% טעות כפועל לפי תחושה. רואים את זה באחוז הדתיים בחברה שלנו…
מבוגרים עושים יותר טעויות.

התיאורה הכי בקצרה בערך ככה: יש חלק במוח שמקבל החלטה אחת בלבד לפי תבנית אחת בלבד על בסיס מצב הגוף פיזי הפנימי והחיצוני. ואחריו בא חלק אחר שמקבל הרבה החלטות לפי הרבה פרמטרים אבל צורך הרבה אנרגיה. בהרבה מקרים המוח מקבל החלטות מהירות לפי תחושה ולא לפי מחשבה. החלק של התחושה טועה ב50% מהמקרים, אם פורטים את ההסתברויות, לפי חשבון גס. כאשר יש 2 פרמטרים ומשתמשים בחלק שחושב בהגיון, לפי 2 פרמטרים ומקבלים החלטה טובה,לאומת זאת אם כשיש 2 פרמטרים , והחלק החושב מסוגל לקחת בחשבון רק פרמטר אחד מה 2 , זה אומר שהמוח יטעה ב50% מהמקרים…