למה אנשים מתלבשים? כי קר…

התשובה האמיתית היא כי זה חוסך באנרגיה. וכתוצאה מזה נהיים יותר חכמים. המוח האנושי הוא צמא לאנרגיה. יש לו 10 מיליארד ניורונים. דחוסים פי 10 מאשר לחיות אחרות. כאשר אין מספיק אנרגיה. החלק החושב בהגיון במוח מתנתק. הוא צורך פי 10 אנרגיה. מאשר החלק שחושב לפי רגשות. אנשים...

אחוז הטעות שהמוח עושה כשפועל לפי תחושה, מראה את עצמו כאחוז הדתיים בחברה שלנו…

תיאוריה שלי על איך שהמוח עובד, מנבאה שהמוח עושה כ 50% טעות כפועל לפי תחושה. רואים את זה באחוז הדתיים בחברה שלנו… מבוגרים עושים יותר טעויות. התיאורה הכי בקצרה בערך ככה: יש חלק במוח שמקבל החלטה אחת בלבד לפי תבנית אחת בלבד על בסיס מצב הגוף פיזי הפנימי והחיצוני....

how to create interesting videos,courses – information packages.

there is Khan Academy it teaches thoroughly. sometimes too long. for just short explanation and move on. it really teaches. however because it is too long it is easy to forget what it teaches. i wish there was a fully covering course in pre calculus and linear algebra...